People

Academic staff

Nectarios Koziriskoziris-photo

 


Georgios Goumasme

 


Research associates

Dimitrios Tsoumakos dtsouma_small

 

vkoukis4-cropped-resizedVangelis Koukis

 


Researchers

Konstantinos Nikas

Anastasios Nanos

Athanasia Asiki

Katerina Doka

Ioannis Konstantinou

Vasileios Karakostas


PhD students

Alexandros-Herodotos Haritatos

Stefanos Gerangelos

Vangelis Aggelou

Christina Boubouka

Christos Mantas

Giagkos Mytilinis

Ioannis Gannakopoulos

Nikos Papailiou

Nikela Papadopoulou

Dimitrios Siakavaras

Christos Andrikos

Filippos Giannakos

Athena Elafrou

Vassilis Papaioannou