People

Academic staff

Nectarios Koziriskoziris-photo

 

Georgios Goumasme


Research associates

Dimitrios Tsoumakosdtsouma_small

 

vkoukis4-cropped-resizedVangelis Koukis

 


Researchers

Konstantinos Nikas

Anastasios Nanos

Athanasia Asiki

Katerina Doka

Ioannis Konstantinou

Vasileios Karakostas


PhD students

Alexandros-Herodotos Haritatos

Stefanos Gerangelos

Vangelis Aggelou

Christina Boubouka

Christos Mantas

Giagkos Mytilinis

Ioannis Giannakopoulos

Nikos Papailiou

Nikela Papadopoulou

Dimitrios Siakavaras

Christos Andrikos

Filippos Giannakos

Athena Elafrou

Vassilis Papaioannou

Christina Giannoula

Konstantinos Papazafeiropoulos